Kurz první pomoci pro firmy

Praktickým nácvikem a školením se vás snažíme připravit na těžké a mnohdy nečekané životní situace. Na našich kurzech přednášejí akreditovaní doktoři s mnohaletou praxí v nemocnici a na výjezdech rychlé záchranné služby. Zranění připravují filmový maskéři a studenti herectví. Prostředí nácviku první pomoci organizujeme v kancelářích, školách, ale také na ulici, v parku, nebo staveništi.

V kurzu se snažíme nasimulovat stavy bezprostředně ohrožující život a zážitkově je zprostředkovat. Navodit atmosféru a tlak na záchrance a pomoci mu vše zvládnout.

 • Znalosti zachraňující život
 • Až filmový nácvik reálných situací
 • Utužování pracovního kolektivu
 • Základní i rozšířené přednášky
 • Individuální úprava školení pro dané obory
 • Školící materiál
Kurzy první pomoci

Kurz první pomoc pro školy

I naši nejmenší nám mohou pomoc při záchraně lidského života. Třeba písničkou určující tempo nepřímé srdeční masáže. Proto i pro ně pořádáme školení i drobné kurzy maskování. První pomoc učíme žáčky a žákyně, studenty, kantory a rodiče. Pořádáme pro ně dětské dny, kde si všichni můžou vyzkoušet nově nabité znalosti.

V duchu hesla škola hrou se i my snažíme co nejzábavněji dětem vysvětlit první pomoc a pomoci ošetřit odřená kolínka. Spojit děti, rodiče a kantory na vzdělávací akci propojené zábavou a hrou.

Kurzy první pomoci
 • První pomoc pro všechny. I ty nejmenší
 • Vzdělání a hra pro děti, rodiče, kantory
 • Maskování a malování
 • Dětské dny
 • Zdravotník Míša Medvídek

Ukázky realistických zranění používaných v kurzu