';

Trenérův glosář: Tělocvik ve školách? Neznámkovat

Absolutně nesouhlasím se známkováním tělocviku ve školách. Tělocvik je o pohybu a ne o výkonu. Co je prospěšnější…?  Mít několik jedinců, co vyšplhá na tyč, nebo plnou tělocvičnu lidí, co nekoordinovaně běhají ve snaze se vyhnout míči při vybíjené?

Netvrdím, že naučit se kotoul nebo uběhnout kilometr na čas není důležité, ba naopak. Je to opravdu důležité, ale proč hodnotit? Ne každý chce soutěžit a ne každý je nadaný pohybem. Stejně tak, jako je nutné umět základní násobilku, je nezbytné motivovat děti se hýbat.

Je však pro výuku tělocviku prospěšnější dívka, která kvůli strachu z přeskoku přes kozu předstírá menstruační bolesti nebo kluk, který se svojí skoliózou nedokáže  výmik na hrazdě a oba tak sedí s omluvenkou na lavičce a nebo chůze po tělocvičně celou hodinu? Kdo z Vás nepřerušovaně chodí 45 minut? 

„Když nebudeme pečovat o své tělo, kde budeme žít?“ 

Pro děti, které sport baví a jsou v něm úspěšní, známku jedna. Ostatní za dvě. Stejně tak, jako hudební nebo výtvarná výchova má i tělesná děti uvolnit a pobavit. Na stres je tu matematika a český jazyk. Tělocvik je tu v první řadě pro pohyb. Pohyb znamená život. Jakýkoli pohyb při několikahodinovém sezení v lavici je lepší než žádný… A nám jde přece o zdraví, ne? Nebo o výkon …?

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in